Nová forma přípravy

Hráčky BK Blansko začaly trénovat podle principů LTAD

Jsme rádi, že jsme našli možnost, jak nabídnout našim hráčkám specifické pohybové cvičení, na které na našich trénincích není prostor.

Ve spolupráci s Fit Plus Blansko a v souladu s programem dlouhodobého rozvoje sportovce (LTAD) se od ledna letošního roku hráčky kategorií U10 – U13 účastní kondičního cvičení se zaměřením na správné držení těla a naučení zdravých pohybových vzorů, na kterých budou moci stavět ve sportu i v životě. Součástí cvičení jsou i pohybové aktivity na zlepšení hbitosti, obratnosti, koordinace, rychlosti a síly. Cílem cvičení je učit se pohybovat tak, aby se zlepšila tělesná kondice a nedocházelo k přetěžování, bolestem pohybového aparátu či případným zraněním. Cvičení zahrnuje prvky hry a rozvoje pozitivních vlastností (sebevědomí, schopnost komunikace, spolupráce, prosazování se).

Věříme, že toto cvičení bude přínosem nejen pro hráčky samotné ve směru naučení se efektivní práce se svým tělem, ale i pro zlepšování herních dovedností.

Odborné zajištění cvičení Mgr. Ilona Peřinová, Ph.D.


aktuality/bDSCF2210.jpg aktuality/bDSCF2235.jpg aktuality/bDSCF2326.jpg aktuality/bDSCF2352.jpg aktuality/bDSCF2399_fd5XIim.jpg aktuality/bDSCF2475.jpg aktuality/bDSCF2555.jpg aktuality/bDSCF2669.jpg aktuality/bDSCF2706.jpg aktuality/bDSCF2783.jpg aktuality/bDSCF2812.jpg aktuality/bDSCF2987.jpg aktuality/bDSCF3072.jpg aktuality/bDSCF3149_1mtGzV6.jpg aktuality/bDSCF3236.jpg aktuality/bDSCF3254.jpg