PF 2022

Nepředvídatelný průběh roku 2021 je za námi. Jménem svým i jménem výkonného výboru Basketbalového klubu Blansko, z.s. děkuji všem našim věrným příznivcům, obětavým trenérům a bezvadným hráčkám za nezištnou podporu a skvělý přístup ke sportu i v komplikované době. Uplynulý rok byl obdobím, ve kterém jsme získali nové baskeťačky do osmi týmů, nabyli nové zkušenosti v přípravě a dosáhly nejednoho sportovního úspěchu v soutěžích.

Přeji všem vánoční svátky plné pohody a pokoje. Do roku 2022 pevné zdraví, mnoho štěstí, osobních a pracovních úspěchů.

Milan Ševčík


aktuality/b20211224_174805.jpg