Aktuální opatření

Aktuální opatření ve vztahu k neprofesionálnímu sportu ke dni 22. 11. 2021
Bezinfekčnost ve sportu se od pondělí může prokazovat pouze následujícími způsoby:
- nejméně 14 dní ukončené očkování,
- maximálně 180 dní od prodělání nemoci covid,
- ve výjimečných případech maximálně 72 hodin starý PCR test.
Výjimka pro uznávání PCR testů se vztahuje pouze na: mládež do dovršení 18 let; osoby, které
se nemohou podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci (se záznamem 
v Informačním systému infekčních nemocí); a osoby po aplikaci první očkovací dávky se zatím 
neukončeným očkováním. Tyto osoby mají nárok na pět PCR testů za měsíc hrazených z 
veřejného zdravotního pojištění.
Podmínka prokázání bezinfekčnosti se nadále nevztahuje na děti do věku 12 let. Sportovní 
činnost nepravidelná či v proměnlivém kolektivu (soutěže, utkání) nevyžaduje kontrolu 
bezinfekčnosti pouze v případě účasti max. 20 osob*, sportovní příprava neměnného kolektivu 
(pravidelná tréninková činnost) nevyžaduje kontrolu bezinfekčnosti. Kluby jsou nadále vždy 
povinné vést evidenci účastnících se osob a uchovávat ji po dobu 30 dnů. Negativní výsledek 
PCR vyšetření na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 má pouze pro sportovní přípravu nebo 
sportovní utkání platnost 7 dní.
Vstup do vnitřního sportoviště za dodržení všech opatření kontroluje organizátor akce.
Z výše uvedeného vyplývá, že v návaznosti na nová vládní opatření není nutné přerušit soutěže 
organizované ČBF. V případě jakýchkoliv změn u zavedených opatření Vás budeme 
neprodleně informovat.
* v případě utkání max. 20 osob dohromady, nikoliv v jednom družstvu