On-line tréninky

Po zavedení omezujících opatření vládou ČR začaly trenérky starších minižákyň našeho basketbalového klubu Ivana s Petrou s online tréninky. Tento tréninkový systém umožňuje mimo jiné vedení a řízení individuálního tréninku v aktuální situaci. Jedná se o náhradu klasických týmových tréninků v hale nebo přírodě, při které si děvčata mohou ověřit, jak na tom jsou při provádění jednotlivých cvičení. Nejprve se začínalo zkušebně, ale holky projevily o tento způsob přípravy velký zájem. To je důvodem, proč cvičení pravidelně probíhají v termínech běžných tréninků. Jsme rádi, že můžeme nabídnout našim hráčkám možnost individuálního trénování i v době, kdy na společné tréninky nemohou. Snažíme se najít a poskytnout další zdroje, které pomohou našim baskeťačkám a jejich trenérům řešit současné výzvy. Alespoň pomocí individuálních tréninků můžeme být s hráčkami v omezeném kontaktu po celou dobu vládních opatření. 


aktuality/b1-_online_trenink.jpg aktuality/b2-_online_trenink.jpg aktuality/b4_-_online_trenink.jpg