Tréninky v nouzovém stavu

V návaznosti na Usnesení vlády, vyhlášení nouzového stavu a s tím související úpravě podmínek pro sportování v České republice, ČBF doporučuje následující postup pro zajištění systematické přípravy nejmenších dětí vedené klubem (tréninky přípravek):

- pokračovat v činnosti,

- ve vnitřním prostředí, v případě počtu nad 10 osob, rozdělit družstva během tréninkové jednotky do více skupin, tak, aby v jedné skupině nebylo více jak 10 dětí (např. jedna skupina jedna polovina tělocvičny, druhá skupina druhá polovina tělocvičny, třetí skupina (v případě potřeby) venkovní prostory, chodba, aj. Takto rozdělené tréninkové skupiny neměnit,

- v případě příznivého počasí využít venkovní prostory. Zde dodržet limit max. 20 osob. V případě většího počtu osob postupovat v rozdělení do skupin, jako tomu je u vnitřních prostor.

ČBF nedoporučuje přítomnost veřejnosti (rodičů) v tělocvičnách.