JARNÍ SOUSTŘEDĚNÍ

O jarních prázdninách se konalo soustředění mini-dívek BK Blansko. Přihlášená děvčata se zdokonalovala v basketbalových dovednostech, potrénovala fyzičku, vylepšila střelbu a také utužila kolektiv. Kromě košíkové se dívky věnovaly i dalším aktivitám – např. návštěvě Punkevních jeskyní a Laser game.

Jarní soustředění Basketbalového klubu Blansko bylo zorganizováno za podpory Města Blansko, Jihomoravského kraje a MŠMT.